Công ty TNHH Mitritín Việt Nam              

       Hãng tư vấn xử lý gian lận tài chính              

         Advisory Firm of Finance Fraud.                 

   Tư vấn ngăn ngừa gian lận lừa đảo       

   Advisory service of fraud prevention      

   Xử lý gian lận tài chính thu hồi tài sản          

   Settle finance fraud to recover properties       

   Xử lý gian lận tài chính tái cấu trúc công ty        

   Settle finance fraud to restructure company        

   Tôn chỉ MITRITÍN: Đề cao sức mạnh công lý      

    MITRITÍN'S Motto: Power of Justice                 

MITRITÍN INSIGHTSCÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Trải qua gần 30 năm va vấp trên thương trường, nhiều lần chứng kiến, tham gia giải quyết và vượt qua những khó khăn liên quan gian lận, lừa đảo, đặc biệt là lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và đầu tư. Chúng tôi hiểu rằng khi doanh nghiệp gặp phải đối tác hoặc bị chính người trong nội bộ thực hiện hành vi gia lận, lừa đảo sẽ gây tổn thất về tài chính và ảnh hưởng đến sức khoẻ của doanh nghiệp và các cổ đông. Bên cạnh đó, những cổ đông khi góp vốn vào doanh nghiệp cũng có nguy cơ bị lãnh đạo doanh nghiệp lợi dụng, lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và chính là của các cổ đông. Trong những hoàn cảnh đó, vấn đề thường rất khó giải quyết nếu không có đủ kinh nghiệm, kiến thức và quan hệ để giải quyết. Đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư theo hướng chuyên sâu về nghiên cứu và xử lý các gian lận tài chính. Công ty TNHH Mitritín Việt Nam thành lập và hoạt động theo luật Việt Nam, có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, với hoạt động chính là "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính - Mã ngành: 6619" chi tiết gồm:

1/ Các hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng;
2/ Hoạt động tư vấn đầu tư;
3/ Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp;
4/ Các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính bao gồm: đại diện theo uỷ quyền của khách hàng thực hiện, quản lý và giải quyết các phát sinh của các giao dịch tài chính. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong các giao dịch đầu tư, uỷ thác đầu tư và uỷ thác giám sát khoản đầu tư trên cơ sở phí và hợp đồng. Với kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ, chúng tôi giúp khách hàng đầu tư hiệu quả tránh được gian lận, lừa đảo trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi nhận uỷ thác quản lý khoản đầu tư mà khách hàng phát hiện đang bị gian lận, lừa đảo và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn bị chiếm doạt, bảo toàn và thu hồi khoản đầu tư một cách hiệu quả và nhanh chóng.
Trong trường hợp phải tham gia tranh tụng trước các Cơ quan tố tụng, Mitritín sẽ cung cấp cho khách hàng các luật sư hàng đầu tham gia tố tụng giúp khách hàng giải quyết những vấn để liên quan đến các vụ án tại Việt Nam. 
Ban lãnh đạo Mitritín Việt Nam với trên 30 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như hình sự, hành chính, dân sự tham gia giải quyết nhiều vụ án liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính và tranh chấp dân sự. Chúng tôi am hiểu sâu những vấn đề liên quan đến chính sách thuế, liên quan đến bất động sản, tài chính, ngân hàng và cách vấn đề khác của cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì, xin vui lòng liên hệ: +84 28 39 100 566 | Hotline: 096.3939.247

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.